BlogasPavadinimas

Iš kur žinai, kad tai yra gerai?

Prisimenate, kada suvokėte kas yra gerai, o kas yra blogai? Aš tikrai ne, bet spėju, kad būsiu kažką padariusi, o mama subarusi pasakė, kad taip negalima ar taip elgtis negražu. Iš kur ji tai žinojo? Iš savo tėvų ar iš religijos, kurią ji išpažįsta ar jos tėvai išpažino.

morality

Daugelis pasaulio religijų moko, kad tikėjimas į pasirinktą dievybę individui suteikia moralinių tiesų pagrindą. Juk kiekviena religija turi savo tiesų-įstatymų rinkinį, kuriame juodai ant balto, surašyta ką galima daryti, ko negalima ir kas bus jei darysi tą ir aną.

O ateistas- netikintysis, neturi tokio šaltinio, tad jis amoralus arba bent jau morališkai nepatikimas. Kaip jis gali žinoti kas yra gerai ar blogai, jei net nejaučia atskaitomybes prieš aukštesnią būtybę. JAV ilgą laiką ateistams net nebuvo leidžiama liudyti teisme, kadangi “jie neturi pagrindo sakyti tiesą”. Jei nėra Dievo, tai nėra ir moralinės tvarkos.

Aš tuo netikiu ir nepritariu, netgi manau, kad netikinčio žmogau moralė yra nuoširdesnė. Ateistui, aukščiausia būtybė yra žmogus. Jo moralė pirmiausia remiasi humaniškumu.  Ateistai nelaukia atpildo už gerus darbus po mirties ar nejaučia baimės jei padarys blogus. Tad jų moralė nesiremia atpildu ar baime, o tiesiog teisingumu ir žmogiškumu, kurios pašnibžda sąžinė ir protas.

Ir tas tikėjimas, kad žemiškasis gyvenimas yra laikina “stotelė”, tad kentėk kantriai, nieko nekeisk, po mirties keliausi į užtarnautą rojų. Tai mažina tikinčiųjų atsakomybę už savo gyvenimą?

Tikinčiųjų ir netikinčiųjų supratimas kas yra gerai, o kas nelabai yra panašūs (pamirškime “žūdykime kitatikius” ir Staliną”), bet ateisto moralė yra savarankiškesnė ir nuoširdesnė.

Ruošiu prezentaciją apie tai, kad netikintis žmogus  yra moralus. Galiu lažintis, kad man jos neleis rodyti, kadangi renginys , kuriam ji skirta”ale
” su kriškčionišku atspindžiu, o tikitieji baisiai nemėgsta, kai pradėti nebeaukštinti jų dievo ir suabejoji jo reikalingumu.

Facebook comments:

Profile photo of vjusta

Author: vjusta

rabbit follower

Comments are closed.

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Skip to toolbar